גיבוש התוכנית לשיפור מדיניות הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי העודף במטרה להתמודד עם משבר הקורונה

הזדמנות להשפיע

רגולציה היא שם כולל לכל ההוראות והכללים שהמדינה קובעת כדי להסדיר פעילויות שונות. רישיון לעסוק במקצוע, רישיון להפעיל עסק, רישיון לייבא מוצר לארץ, הם כולם סוגים של רגולציות.

לרגולציה יש תפקיד חיוני בקידום ובהגנה על אינטרסים ציבוריים, אך כאשר היא אינה מיטבית היא עלולה להיות לא אפקטיבית דיה בהגנה על אינטרסים אלו, וכן לגרום להשלכות בלתי רצויות כהצטברות של נטל רגולטורי עודף.

במצב הכלכלי שנוצר במשק כתוצאה ממגפת הקורונה, נדרשת חשיבה מחודשת וביצוע של פעולות משמעותיות להתאמת כללי הרגולציה שנקבעו בימים רגילים – לימי המשבר ולמאמצים ליציאה ממנו.

אנו פועלים לגיבוש תכנית רוחבית לשיפור מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף במטרה להתמודד עם המשבר הכלכלי.


מטרת התוכנית היא לגבש פתרונות קצרי-טווח שיביאו להקלה מיידית לעסקים לצד יצירת מעטפת חקיקתית לתשתיות חיוניות ארוכות-טווח לקידום מדיניות רגולציה חכמה בישראל.

אנו מזמינים אותך להשתתף ולקחת חלק בעיצוב המדיניות באופן המתאים לך ביותר:
מומלץ לעסקים, ארגונים המייצגים עסקים ואנשי מקצוע בתחומי הרגולציה
מומלץ לארגונים יציגים, מכוני מחקר ואקדמיה

ניירות עמדה יש להגיש לאתר התזכירים הממשלתי כאן (או מי שמעדיף יכול לשלוח ישירות לכתובת הדוא"ל regulation@pmo.gov.il)
עד ליום ה- 18 באפריל 2021

אנו נבחן לעומק את כל ההצעות של המשתתפים, ובשלבים מאוחרים יותר של עבודת הצוות, בהתאם לצורך, נזמין משתתפים להמשך שיח.
תודה על ההשתתפות,
צוות מדיניות רגולציה
ביעוץ, סיוע ופיתוח: