אסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי

אנו יוצאים לדרך לגיבוש אסטרטגיה לפיתוח המרחב הכפרי לקראת השנים הבאות.
התהליך האסטרטגי יאפשר למשרד לעצב עמדות, כלים ומענים ליעדים תכנוניים, כלכליים וניהוליים, ההולכים ומתגבשים בתכניות אסטרטגיות המכוונות לשנת המאה 2048.

הרשות לתכנון – מי אנחנו?

הרשות לתכנון פועלת לעיצוב עתידו של המרחב הכפרי בישראל ולמימוש יתרונותיו היחסיים, בהובלת פיתוח בר-קיימא של חקלאות ישראל ושל מגוון הישובים במרחב הכפרי; פיתוח זה מקודם לצד ביסוסו הכלכלי והחברתי של המרחב הכפרי תוך שמירת המורשת ואורחות החיים וטיפוח ערכיו הסביבתיים, ותעודד פיתוח מערכת קשרים בין יישובית במרחב;

לאור זאת, אנו מקדמים תפיסה ממלכתית של מדיניות פיתוח אזורית רב תחומית במרחב הכפרי, הרואה את צרכי הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית על ייחודן.

אנחנו רוצים לעשות זאת יחד איתכם!

עם היציאה לדרך סימנו סוגיה מרכזית העוסקת במרחב הכפרי ועוד שלושה נושאי ליבה בהם אנו רוצים להוביל חשיבה מחודשת: ההתחדשות הכפרית, הצמיחה הכלכלית וניהול המרחב הכפרי.
נשמח אם תשתפו אותנו ברעיונות ובמחשבות שלכם בכל אחד מהתחומים. 
המענה אנונימי ואנו נעדכן לגבי הממצאים והמסקנות שלנו בהמשך.

בסיוע ייעוץ ופיתוח:

שימו לב! המידע שלכם נשמר בשרת שלנו כשאתם נכנסים אליו. מילוי חלקי של השאלון יישמר.